Bli med på laget!

Nyheter

Featured

”Ka sku vi gjort uten havet?”

Da var vi kommet til mars måned og Nordland FpU er klar for sin første temamåned. Denne måneden skal vi fokusere på havet, hva det gir oss og hva det betyr for oss. I løpet av måneden vil vi legge ut artikler om forskjellige næringer som bruker havet. Allerede denne uken kan du lese om…

Fesk e Norges fremtid!

Fiskeri er en av næringene Norge nyter best av, næringen gir oss mat på bordet, forskning på fremtidige medisiner og store inntekter. Bare i 2018 eksporterte Norge fisk for 99 milliarder kroner, det tilsvarer ca. 7 nye sykehus eller ca. 26 730 nye sykehjemsplasser. Da snakker vi om ganske store pengesummer i omløp. Som enhver…

Bodø FpU vil konkurranseutsette Stormen

Formann i Bodø Fremskrittspartiets Ungdom(FpU) Vegard Henriksen krever  at Stormen konkurranseutsettes han sier det er en plass for de snobbete bystyrerepresentantene.  Helt siden Stormen ble åpnet i 2 014 har det blitt drevet helt imot sin hensikt, man har fått høre at ungdomstilbudet skulle bli så veldig mye bedre, faktum er at det har virket…

Ble kastet ut av 1.Mai toget!

Helgeland FpU ble under 1.Mai feiringen på Mo i Rana nektet å gå i toget av Rana LO leder Inge Myrvoll, tidligere ordfører i Rana og tidligere stortingspolitiker for SV. I aksjonen deltok også fylkesformann Veronica Pedersen, hun utrykker stor skuffelse av å ha blitt nektet adgang til toget. 1 Mai handler om arbeiderne, ikke…

Aktiviteter