Fesk e Norges fremtid!

Fiskeri er en av næringene Norge nyter best av, næringen gir oss mat på bordet, forskning på fremtidige medisiner og store inntekter. Bare i 2018 eksporterte Norge fisk for 99 milliarder kroner, det tilsvarer ca. 7 nye sykehus eller ca. 26 730 nye sykehjemsplasser. Da snakker vi om ganske store pengesummer i omløp.

Som enhver kanskje kan forstå så betyr fiskerinæringen utrolig mye for Norge, det handler ikke bare om å få en laksefilet på middagstallerkenen. Fiskeri er med på å bære velferdsstaten vi har i Norge, det handler om å være selvforsynt på mat og det handler om å bruke mulighetene havet gir oss. Når AUF roper ut om at vi må ha noe å leve av etter oljen, ja da er vi enige. Vi er kanskje ikke enige i når oljeeventyret skal slutte, men det er viktig å ha noe å falle tilbake på. Nordland FpU har troen på at fiskeri vil spille en kjempeviktig rolle i fremtiden. Da er det ganske oppsiktsvekkende at det finnes krefter i norsk politikk som prøver å finne nye måter å beskatte næringen på.

Politikere må forstå hvorfor oppdrettsnæringen er viktig. Det er ikke sånn at løsningen på distriktsproblemene er å beskatte for eksempel laksen til døde, det er å be om at arbeidsplassene oppdrettsanleggene bringer forsvinner.

Fordi man anser oljen og vassdragene våre for fellesskapets verdier, har disse næringene en merskatt. Den kalles grunnrentebeskatning. I eksempelvis oljenæringen medfører det en særskatt på 51% på toppen av den vanlige bedriftsskatten. Nå går det en debatt om at også oppdrettsnæringen skal få en sånn skatt. Premisset for debatten er feil, norsk laks er foret og avlet opp av oppdretterne, slik som på en gård. Likevel er det ikke snakk om en grunnrenteskatt på sauebønner, selv om de fritt benytter seg av fjellene våre.

Argumentet om at kommunene trenger en grunnrentebeskatning fordi kommunene går dårlig faller da på sin egen urimelighet. Kommune-Norge går godt, selv med dagens rammer har det ikke vært færre kommuner på ROBEK-listen. Dessuten har vi våre tvil om at en slik skatt vil løse noe som helst og om det i det hele tatt vil ha en positiv effekt. For i Nordland er det ikke nødvendigvis slik at det egentlig alltid er grunnlag for bosettelse der man har bosatt seg. Det er ofte fisken og kun fisken man har å leve på. Da er det rart at noen som vil bidra til vekst i kommunene vil slå bein på de som skaper arbeidsplasser. Skatten man tjener opp på grunnrenteskatten i seg selv er ikke nok til å kompensere kommunen når så mange arbeidsplasser blir borte for å effektivisere drift. Spesielt ikke når også en vesentlig andel skal gå til staten, ikke kommunen. Det enkelte politikere ønsker seg er egentlig å stjele fra oppdrettskommunene og si at de gjør det for å gagne de.

Fisk er Norges fremtid, den skal holde landet gående når oljeeventyret tar slutt. Den skal gi oss medisiner når vi trenger det. Den skal sørge for at vi skal ha mat på bordet. Den skal livnære Nordland og Norge i mange år fremover. Derfor er Nordland FpU en sterk støttespiller for fiskerne og fiskerinæringen.

-Mads Sivertsen, Fiskeripolitisk talsmann i Nordland FpU.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.