Fesk e Norges fremtid!

Fiskeri er en av næringene Norge nyter best av, næringen gir oss mat på bordet, forskning på fremtidige medisiner og store inntekter. Bare i 2018 eksporterte Norge fisk for 99 milliarder kroner, det tilsvarer ca. 7 nye sykehus eller ca. 26 730 nye sykehjemsplasser. Da snakker vi om ganske store pengesummer i omløp. Som enhver…

”Ka sku vi gjort uten havet?”

Da var vi kommet til mars måned og Nordland FpU er klar for sin første temamåned. Denne måneden skal vi fokusere på havet, hva det gir oss og hva det betyr for oss. I løpet av måneden vil vi legge ut artikler om forskjellige næringer som bruker havet. Allerede denne uken kan du lese om…